BEJELENTKEZÉS
 
BESZÁMOLÓ A 2012-2013-AS TANÉV MUNKÁJÁRÓL

Tanulói létszámadatok:
 
Osztályok Tanév eleji létszám Megszűnt tanulói jogviszony Tanév végi
létszám
9/A 41 5 36
10/A 42 5 37
10/B 40 3 37
10/C 39 2 37
11/A 25 0 25
11/B 22 1 21
11/C 30 0 30
12/A 27 7 20
12/B 34 9 25
Összesen 300 32 268
 
Az elmúlt évekhez képest kevesebb lemorzsolódás az osztályfőnökök munkáját dicséri.
 
Tanulmányi munka:
 
Továbbléphet Javítóvizsgázhat Osztályozó vizsgát tehet Évfolyamot ismételhet
136 45 1 86
 
Tanulmányi átlagok:
Magyar irodalom:          2,34
Nyelvtan:                     2,35
Történelem:                  2,29
Idegen nyelv:                2,29
Matematika:                 2,00
Fizika:                          2,28
Kémia:                         2,25
Biológia:                       2,07
Földrajz:                       2,60
Informatika:                  2,55
Társadalmi ismeretek:   2,50
Iskolai átlag:                 2,27

Érettségi eredmények: 
Magyar nyelv és irodalom:   2,64
Matematika:                       2,29
Történelem:                        2,79
Angol nyelv:                       2,86
Biológia:                             3,86
Földrajz:                             3,57
Fizika:                                5,00
Informatika:                        2,88.
 
A tanulók magukhoz mérten többé-kevésbé a vártnak megfelelően teljesítettek.
Dicséretben 5 tanuló részesült, javító érettségire 8 tanulót utasított a vizsgabizottság:
6 tanulót magyar nyelv és irodalomból
2 tanulót történelemből
3 tanulót angol nyelvből
1 tanulót matematikából.
A tantárgyi átlagok nem térnek el érdemben a korábbi évek eredményeitől.