BEJELENTKEZÉS
I. Az alapítvány bemutatása
Az alapítványt 2003. december 01. napján alapította két belföldi magánszemély 50e-50e Ft hozzájárulással. A bejegyzésre 2004. 02. 02. napján került sor. A kiemelkedően közhasznú besorolást az alapítvány szintén 2004-ben kapta meg. Az alapítvány célja: az Európai Unió szellemiségének megfelelő, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek, lehetőségeinek megteremtése. A tankötelezettségen kívüli korú fiatalok, felnőttek iskolázottsági hiányainak pótlása, ismereteinek továbbfejlesztése, a munkába állást elősegítő ismeretek, tudások közvetítése, a képzettségi szint emelése. Ezen elvek figyelembevételével az alapítvány a Forrás Felnőttoktatási Gimnázium fenntartója.

II. Támogatások, bevételek kimutatása
Az alapítvány legfőbb bevételi forrását 2013-ban is állami normatíva jelentette, melynek összege: 29.589 eFt. Eleget téve törvényi kötelezettségének, 2013-ben 29.368 eFt-ot utalt át az általa fenntartott Forrás Felnőttoktatási Gimnázium számára, annak működési költségeinek fedezetére.  Az alapítványnak egyéb támogatása az alábbiak voltak:
  • APEH által kiutalt SZJA 1%: 32 eFt


III. Ráfordítások
Az alapítvány költségeinek, ráfordításainak összege - az általa fenntartott intézmény részére átutalt normatíván felül – 1132 eFt, mely bankköltségből, hirdetési díjból, postaköltségből, reprezentációs költségből és értékcsökkenési leírásból tevődik össze.

IV. Személyi jellegű kifizetések
Az alapítványnak 2013. évben személyi jellegű kifizetése nem volt.

V. Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek
Az alapítvány eszközeinek értéke 6223 eFt, mely a következő tételekből tevődik össze:
  • forgóeszközök: 6223 eFt
     
Források összetétele
A források összege kizárólag a saját tőkéből áll, melynek értéke 6223 eFt.

Eredménykimutatás
A közhasznúsági tevékenység 2013 évi eredménye 1255 eFt.

Szeged, 2014. január 25.