BEJELENTKEZÉS
18472462913356906 statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:
Második Esély Kiemelkedően Közhasznú Magánalapítvány

Az egyéb szervezet címe:
6724 Szeged, Rókusi krt. 26. IV/10.
 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 31562   32994
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 31562   32994
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
4. a. alapítótól      
5. b. központi költségvetéstől      
6. c. helyi önkormányzattól      
7. d. társadalombiztosítótól      
8. e. egyéb      
9. f. továbbutalási céllal kapott 31395   32841
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás      
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      
12. 4. Tagdíjból származó bevétel      
13. 5. Egyéb bevétel 167   153
14. B. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
15. II.Vállalkozási tevékenység bevétele      
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek      
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
18. C. Tényleges bevételek      
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 43598   33441
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 43598   33441
22. Ebből: továbbutalt támogatás 43100   32410
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai      
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
28. 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
29. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások      
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      


 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -12036   -447
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye -12036   -447
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye      
34. H. Nem pénzben realizált eredmény      
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
37. I. Adózás előtti eredmény -12036   -447
38. J. Fizetendő társasági adó 0   0
39. K. Tárgyévi eredmény -12036   -447
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -12036   -447
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye      
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások      
43. 1. Bérköltség      
44. ebből: -megbízási díja      
45. -tiszteletdíjak      
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések      
47. 3. Bérjárulékok      
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 8   198
49. C. Értékcsökkenési leírás 30   30
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 460   696
51. E. A szervezett által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 43100   32410
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 134   137


 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. B. Forgóeszközök 5637   5190
6. I. Készletek      
7. II. Követelések      
8. III. Értékpapírok      
9. IV. Pénzeszközök 5637   5190
10. Eszközök összesen 5637   5190
11. C. Saját tőke 5637   5190
12. I. Induló tőke/jegyzett tőke 100   100
13. II. Tőkeváltozás/eredmény 17573   5537
14. III. Lekötött tartalék      
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -12036   -447
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
17. D. Tartalék      
18. E. Céltartalékok      
19. F. Kötelezettségek (20.,21. sorok)      
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek      
22. Források (passzívák) összesen 5637   5190

Keltezés: Szeged, 2011. január 25.