BEJELENTKEZÉS
1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
 
Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja
Időpontja Megnevezése
Magyar Államkincstár 01.10 2.475 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 02.11 2.475 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 03.10 2.475 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 04.08 2.475 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 05.13 2.475 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 06.09 2.258 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 07.09 2.258 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 08.08 2.248 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 09.10 2.269 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 10.09 2.258 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 11.10 2.258 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 12.10 2.576 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 12.20 194 Közoktatási Intézmény fenntartása

2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
 
Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megj.
% Ft
+ - + -
Saját tőke (összesen) 16559 17686 107   1127    
Induló tőke 100 100          
Induló tőke
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             
Tőkeváltozás              
Tőkeváltozás
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
- közhasznú tev. t. évi vesztesége
- vállalkozási tev. t. évi vesztesége
- egyéb
             
Tárgyévi eredmény 14376 925 1.554   13451    
Tárgyévi eredmény
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             

3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege
Előző évi Tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen 15.668 26.500
- ebből adóköteles    
- ebből adómentes 15.668 26.500

4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
 
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás mértéke
1. Központi költségvetési szerv Közoktatási intézmény fenntartása 28.697
2. Elkülönített állami pénzalap    
3. Helyi önkormányzat és szervei    
4. Kisebbségi települési önkormányzat    
5. Települési önkormányzat társulása    
6. Külföldi adományozó szerv
(Renovabis)
   
7. Magánszemély    
8. Egyéni vállalkozó    
9. Jogi személyiségű gazd. társaság    
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság    
11. Közhasznú szervezet    
12. SZJA 1% Közoktatási intézmény fenntartása 92
13. Egyéb (jóváírt kamat) Közoktatási intézmény fenntartása 29
Összesen   28.818

5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
Előző évi Tárgyévi % eFT
1.Cél szerinti kifizetések
munkabérek
tiszteletdíjak, megbíz. díjak
- -    
2. Természetbeni juttatások - -    
3. Értékpapír juttatások - -    
6. Adott kölcsönök - -    
7. Egyéb juttatások - -    
Összesen - -    

Szeged, 2009. március 13.