BEJELENTKEZÉS
I. Az alapítvány bemutatása
Az alapítványt 2003. december 01. napján alapította két belföldi magánszemély 50e-50e Ft hozzájárulással. A bejegyzésre 2004. 02. 02. napján került sor. A kiemelkedően közhasznú besorolást az alapítvány szintén 2004-ben kapta meg. Az alapítvány célja: az Európai Unió szellemiségének megfelelő, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek, lehetőségeinek megteremtése. A tankötelezettségen kívüli korú fiatalok, felnőttek iskolázottsági hiányainak pótlása, ismereteinek továbbfejlesztése, a munkába állást elősegítő ismeretek, tudások közvetítése, a képzettségi szint emelése. Ezen elvek figyelembevételével az alapítvány a Forrás Felnőttoktatási Gimnázium fenntartója.

II. Támogatások, bevételek kimutatása
Az alapítvány legfőbb bevételi forrását 2009-ben is állami normatíva jelentette, melynek összege: 31.395 eFt. Eleget téve törvényi kötelezettségének, 2009-ben 43.100 eFt-ot utalt át az általa fenntartott Forrás Felnőttoktatási Gimnázium számára, annak működési költségeinek fedezetére. A fenti összegből 12.000 e Ft a 2008. évi normatívát érinti. Az alapítványnak egyéb támogatása az alábbiak voltak:
  • APEH által kiutalt SZJA 1%: 134 eFt
Egyéb bevétel: a bankszámlán jóváírt kamat: 33 eFt.

III. Ráfordítások
Az alapítvány költségeinek, ráfordításainak összege - az általa fenntartott intézmény részére átutalt normatíván felül - 498 eFt, mely bankköltségből, hirdetési díjból, postaköltségből, reprezentációs költségből és értékcsökkenési leírásból tevődik össze. Ezen felül az Alapítvány visszautalt a Magyar Államkincstár részére 25 eFt állami normatívát.

IV. Személyi jellegű kifizetések
Az alapítványnak 2009. évben személyi jellegű kifizetése nem volt.

V. Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek
Az alapítvány eszközeinek értéke 5.637 eFt, mely a következő tételekből tevődik össze:
  • forgóeszközök: 5.637 eFt
    (Pénztár: 15 eFt, Bank: 5.622 eFt)
Források összetétele
A források összege kizárólag a saját tőkéből áll, melynek értéke 5.637 eFt.

Eredménykimutatás
A közhasznúsági tevékenység 2009 évi eredménye -12.036 eFt.

Szeged, 2010. január 25.