BEJELENTKEZÉS

I. Tanulólétszámok alakulása

Ebben a tanévben a felmenő tanulókkal együtt 330 fő van jelen a tanügyi dokumentumokban.
Tanév közben 54 tanuló tanulói jogviszonyát szüntettük meg, ebből 5 tanuló saját kérésére, a többi az igazolatlan hiányzás, illetve a térítési díj be nem fizetése miatt távozott az iskolából.

A javítóvizsgára, osztályozó vizsgára utasított tanulók létszáma meghaladja a tavalyi tanév ide vonatkozó létszámát, (tavaly 109, idén 157), viszont az idén többen fejezték be sikeresen a tanévet.

A bukások tekintetében első helyen a matematika áll. Ezt követi sorrendben: idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia. Fizikából, kémiából, földrajzból és informatikából pedig elenyésző a bukások száma.

Szomorú az a tény, hogy az első helyeken a kötelező érettségi tantárgyak állnak. Ezek közül is a matematika és az idegen nyelv nem tanulható önállóan, szükséges a tanuló jelenléte a tanítási órákon.

II. Érettségi eredmények:

2 osztályból 38 fő érettségizett a tavaszi vizsgaidőszakban 2 vizsgabizottságnál.Átlagok:

Matematika: 2,41
Magyar nyelv és irodalom: 2,77
Történelem: 2.94
Angol nyelv: 2,32
Német nyelv: 2,75
Biológia: 3,78
Fizika: 4,00
Informatika: 2,33
Földrajz: 2,89

Felnőttoktatásban azt gondolom, ez nem túl rossz eredmény, annál is inkább, mert a felnőttek többségének nem a továbbtanulás a célja az érettségi bizonyítvány megszerzésével. Természetesen nem mondom, hogy ennél nem lehet jobb, törekedni kell rá.

III. 2012. szeptember elsejétől érvénybe lép a köznevelési törvény, de a rendelkezéseit lépcsőzetesen vezetik be. Ezért a következő tanévben a köznevelési tv mellett a közoktatási tv bizonyos  rendelkezései még érvényben maradnak.
A nyáron várható a köznevelési tv végrehajtási utasításainak megjelenése, a pontos változások, amiket végre kell hajtanunk, még nem ismertek. Ezért erről bővebben augusztusban fogunk beszélni.

IV. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára beadtuk az alapító okirattal és a pedagógiai programmal kapcsolatos  módosítások iránti kérelmet.
Amennyiben az engedélyeket megadják és elegendő létszámmal rendelkezünk augusztusban, beindítjuk egy  osztályban a nappali munkarend és a levelező munkarend szerinti képzést is felmenő rendszerben.