BEJELENTKEZÉS
1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
 
Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege
Időpontja Megnevezése   Tárgyévi
Magyar Államkincstár 01.11 2.974 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 01.13 16 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 01.30 116 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 02.09 3.090 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.800
Magyar Államkincstár 02.10 10 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 03.03 16 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 03.09 3.090 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.400
Magyar Államkincstár 04.10 3.090 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.200
Magyar Államkincstár 05.10 1.905 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.200
Magyar Államkincstár 06.09 2.794 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.500
Magyar Államkincstár 07.11 2.794 Közoktatási Intézmény fenntartása   3.000
Magyar Államkincstár 07.19 364 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 08.08 2.794 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 09.12 2.794 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 10.10 2.794 Közoktatási Intézmény fenntartása   2.800
Magyar Államkincstár 11.10 2.794 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 12.08 3.057 Közoktatási Intézmény fenntartása    
Magyar Államkincstár 12.27 1.468 Közoktatási Intézmény fenntartása   22.300

2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
 
Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megj.
% Ft
+ - + -
Saját tőke (összesen) 973 2039 210   1066    
Induló tőke 100 100          
Induló tőke
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             
Tőkeváltozás              
Tőkeváltozás
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
- közhasznú tev. t. évi vesztesége
- vállalkozási tev. t. évi vesztesége
- egyéb
             
Tárgyévi eredmény -368 894 232   1280    
Tárgyévi eredmény
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             

3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege
Előző évi Tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen 32.226 35.200
- ebből adóköteles    
- ebből adómentes 32.226 35.200

4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
 
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás mértéke
1. Központi költségvetési szerv Közoktatási intézmény fenntartása 35.960
2. Elkülönített állami pénzalap    
3. Helyi önkormányzat és szervei    
4. Kisebbségi települési önkormányzat    
5. Települési önkormányzat társulása    
6. Külföldi adományozó szerv
(Renovabis)
   
7. Magánszemély    
8. Egyéni vállalkozó    
9. Jogi személyiségű gazd. társaság    
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Közoktatási intézmény fenntartása 200
11. Közhasznú szervezet    
12. SZJA 1% Közoktatási intézmény fenntartása 150
13. Egyéb (jóváírt kamat) Közoktatási intézmény fenntartása 29
Összesen   36.339

5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
Előző évi Tárgyévi % eFT
1.Cél szerinti kifizetések
munkabérek
tiszteletdíjak, megbíz. díjak
- -    
2. Természetbeni juttatások - -    
3. Értékpapír juttatások - -    
6. Adott kölcsönök - -    
7. Egyéb juttatások - -    
Összesen - -    

Szeged, 2007. május 15.