BEJELENTKEZÉS
1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
 
Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege
Időpontja Megnevezése   Tárgyévi
Magyar Államkincstár 01.10 2.860 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.468
Magyar Államkincstár 02.07 2.860 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.600
Magyar Államkincstár 03.08 2.860 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.300
Magyar Államkincstár 05.08 1.803 Közoktatási Intézmény fenntartása   800
Magyar Államkincstár 06.06 2.595 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.200
Magyar Államkincstár 07.06 2.595 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.200
Magyar Államkincstár 08.07 2.595 Közoktatási Intézmény fenntartása   3.000
Magyar Államkincstár 09.10 2.581 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.100
Magyar Államkincstár 10.04 2.581 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.300
Magyar Államkincstár 11.09 2.581 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.300
Magyar Államkincstár 12.13 2.158 Közoktatási Intézmény fenntartása   1.400

2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
 
Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megj.
% Ft
+ - + -
Saját tőke (összesen) 2039 16559 812   14520    
Induló tőke 100 100          
Induló tőke
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             
Tőkeváltozás              
Tőkeváltozás
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
- közhasznú tev. t. évi vesztesége
- vállalkozási tev. t. évi vesztesége
- egyéb
             
Tárgyévi eredmény 894 14376 1.608   13482    
Tárgyévi eredmény
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             

3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege
Előző évi Tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen 35.200 15.668
- ebből adóköteles    
- ebből adómentes 35.200 15.668

4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
 
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás mértéke
1. Központi költségvetési szerv Közoktatási intézmény fenntartása 30.930
2. Elkülönített állami pénzalap    
3. Helyi önkormányzat és szervei    
4. Kisebbségi települési önkormányzat    
5. Települési önkormányzat társulása    
6. Külföldi adományozó szerv
(Renovabis)
   
7. Magánszemély    
8. Egyéni vállalkozó    
9. Jogi személyiségű gazd. társaság    
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság    
11. Közhasznú szervezet    
12. SZJA 1% Közoktatási intézmény fenntartása 211
13. Egyéb (jóváírt kamat) Közoktatási intézmény fenntartása 24
Összesen   31.165

5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
Előző évi Tárgyévi % eFT
1.Cél szerinti kifizetések
munkabérek
tiszteletdíjak, megbíz. díjak
- -    
2. Természetbeni juttatások - -    
3. Értékpapír juttatások - -    
6. Adott kölcsönök - -    
7. Egyéb juttatások - -    
Összesen - -    

Szeged, 2008. május 30.