BEJELENTKEZÉS
I. Az alapítvány bemutatása
Az alapítványt 2003. december 01. napján alapította két belföldi magánszemély 50e-50e Ft hozzájárulással. A bejegyzésre 2004. 02. 02. napján került sor. A kiemelkedően közhasznú besorolást az alapítvány szintén 2004-ben kapta meg. Az alapítvány célja: az Európai Unió szellemiségének megfelelő, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek, lehetőségeinek megteremtése. A tankötelezettségen kívüli korú fiatalok, felnőttek iskolázottsági hiányainak pótlása, ismereteinek továbbfejlesztése, a munkába állást elősegítő ismeretek, tudások közvetítése, a képzettségi szint emelése. Ezen elvek figyelembevételével az alapítvány a Forrás Felnőttoktatási Gimnázium fenntartója.

II. Támogatások, bevételek kimutatása
Az alapítvány legfőbb bevételi forrását 2005-ben is állami normatíva jelentette, melynek összege: 31.982 eFt. Eleget téve törvényi kötelezettségének, 2005-ben - a 2004. évi normatívát is felhasználva - 32.226 eFt-ot utalt át az általa fenntartott Forrás Felnőttoktatási Gimnázium számára, annak működési költségeinek fedezetére.

Az alapítványnak egyéb támogatása - adomány, SZJA 1% - a 2005. évben nem volt.

Egyéb bevétel: a bankszámlán jóváírt kamat: 19 eFt.

III. Ráfordítások
Az alapítvány költségeinek, ráfordításainak összege - az átutalt normatíván felül - 161 eFt, mely bankköltségből, irodaszer-nyomtatvány vásárlásból és értékcsökkenési leírásból tevődik össze.

IV. Személyi jellegű kifizetések
Az alapítványnak 2005. évben személyi jellegű kifizetése nem volt.

V. Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek
Az alapítvány eszközeinek értéke 973 eFt, mely a következő tételekből tevődik össze:
  • befektetett eszközök: 44 eFt
  • forgóeszközök: 929 eFt
    (Pénztár: 46 eFt, Bank: 883 e Ft)
Források összetétele
A források összege kizárólag a saját tőkéből áll, melynek értéke 973 eFt

Eredménykimutatás
A közhasznúsági tevékenység 2005 évi eredménye 386 eFt, mely abból adódik, hogy az alapítvány 2005-ben az előző évi állami normatíva maradványát is átutalta az általa fenntartott közoktatási intézmény részére.

Szeged, 2006. május 30.