BEJELENTKEZÉS
I. Az alapítvány bemutatása
Az alapítványt 2003. december 01. napján alapította két belföldi magánszemély 50e-50e Ft hozzájárulással. A bejegyzésre 2004. 02. 02. napján került sor. A kiemelkedően közhasznú besorolást az alapítvány szintén 2004-ben kapta meg. Az alapítvány célja: az Európai Unió szellemiségének megfelelő, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek, lehetőségeinek megteremtése. A tankötelezettségen kívüli korú fiatalok, felnőttek iskolázottsági hiányainak pótlása, ismereteinek továbbfejlesztése, a munkába állást elősegítő ismeretek, tudások közvetítése, a képzettségi szint emelése. Ezen elvek figyelembevételével az alapítvány a Forrás Felnőttoktatási Gimnázium fenntartója.

II. Támogatások, bevételek kimutatása
Az alapítvány legfőbb bevételi forrását 2008-ban is állami normatíva jelentette, melynek összege: 28.697 eFt. Eleget téve törvényi kötelezettségének, 2008-ban 26.500 eFt-ot utalt át az általa fenntartott Forrás Felnőttoktatási Gimnázium számára, annak működési költségeinek fedezetére. Az alapítványnak egyéb támogatása az alábbiak voltak:
  • APEH által kiutalt SZJA 1%: 92 eFt
Egyéb bevétel: a bankszámlán jóváírt kamat: 29 eFt.

III. Ráfordítások
Az alapítvány költségeinek, ráfordításainak összege - az átutalt normatíván felül - 509 eFt, mely bankköltségből, irodaszer-nyomtatvány vásárlásból és értékcsökkenési leírásból tevődik össze. Ezen felül az Alapítvány visszautlat Magyar Államkincstár részére 884 eFt állami normatívát.

IV. Személyi jellegű kifizetések
Az alapítványnak 2008. évben személyi jellegű kifizetése nem volt.

V. Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek
Az alapítvány eszközeinek értéke 17.686 eFt, mely a következő tételekből tevődik össze:
  • befektetett eszközök: 30 eFt
  • forgóeszközök: 17.656 eFt
    (Pénztár: 43 eFt, Bank: 17.613 eFt)
Források összetétele
A források összege kizárólag a saját tőkéből áll, melynek értéke 17.686 eFt

Eredménykimutatás
A közhasznúsági tevékenység 2008 évi eredménye 17.686 eFt

Szeged, 2009. március 13.