BEJELENTKEZÉS
18472462913356906 statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:
Második Esély Kiemelkedően Közhasznú Magánalapítvány

Az egyéb szervezet címe:
6724 Szeged, Rókusi krt. 26. IV/10.
 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele     10250
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek     10250
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás     200
4. a. alapítótól      
5. b. központi költségvetéstől      
6. c. helyi önkormányzattól      
7. d. társadalombiztosítótól      
8. e. egyéb      
9. f. továbbutalási céllal kapott     10048
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás      
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      
12. 4. Tagdíjból származó bevétel      
13. 5. Egyéb bevétel     2
14. B. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
15. II.Vállalkozási tevékenység bevétele      
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek      
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
18. C. Tényleges bevételek      
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai     9050
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások     9050
22. Ebből: továbbutalt támogatás     9000
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai      
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
28. 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
29. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások      
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      


 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény     1200
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye     1200
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye      
34. H. Nem pénzben realizált eredmény      
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
37. I. Adózás előtti eredmény     1200
38. J. Fizetendő társasági adó     0
39. K. Tárgyévi eredmény     1200
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye     1200
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye      
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások      
43. 1. Bérköltség      
44. ebből: -megbízási díja      
45. -tiszteletdíjak      
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések      
47. 3. Bérjárulékok      
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások     50
49. C. Értékcsökkenési leírás      
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások      
51. E. A szervezett által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)     9000
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege      


 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök     0
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. B. Forgóeszközök      
6. I. Készletek      
7. II. Követelések      
8. III. Értékpapírok      
9. IV. Pénzeszközök     1300
10. Eszközök összesen      
11. C. Saját tőke     1300
12. I. Induló tőke/jegyzett tőke     100
13. II. Tőkeváltozás/eredmény      
14. III. Lekötött tartalék      
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)     1200
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
17. D. Tartalék      
18. E. Céltartalékok      
19. F. Kötelezettségek (20.,21. sorok)      
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek      
22. Források (passzívák) összesen     1300

Keltezés: Szeged, 2005. április 07.