BEJELENTKEZÉS
I. Az alapítvány bemutatása
Az alapítványt 2003. december 01. napján alapította két belföldi magánszemély 50e-50e Ft hozzájárulással. A bejegyzésre 2004. 02. 02. napján került sor. A kiemelkedően közhasznú besorolást az alapítvány szintén 2004-ben kapta meg. Az alapítvány célja: az Európai Unió szellemiségének megfelelő, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek, lehetőségeinek megteremtése. A tankötelezettségen kívüli korú fiatalok, felnőttek iskolázottsági hiányainak pótlása, ismereteinek továbbfejlesztése, a munkába állást elősegítő ismeretek, tudások közvetítése, a képzettségi szint emelése. Ezen elvek figyelembevételével az alapítvány a Forrás Felnőttoktatási Gimnázium fenntartója.

II. Támogatások, bevételek kimutatása
Az alapítvány legfőbb bevételi forrását 2012-ben is állami normatíva jelentette, melynek összege: 26.828 eFt. Eleget téve törvényi kötelezettségének, 2012-ben 28.071 eFt-ot utalt át az általa fenntartott Forrás Felnőttoktatási Gimnázium számára, annak működési költségeinek fedezetére.  Az alapítványnak egyéb támogatása az alábbiak voltak:
  • APEH által kiutalt SZJA 1%: 129 eFt
III. Ráfordítások
Az alapítvány költségeinek, ráfordításainak összege - az általa fenntartott intézmény részére átutalt normatíván felül – 2149 eFt, mely bankköltségből, hirdetési díjból, postaköltségből, reprezentációs költségből és értékcsökkenési leírásból tevődik össze.

IV. Személyi jellegű kifizetések
Az alapítványnak 2012. évben személyi jellegű kifizetése nem volt.

V. Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek
Az alapítvány eszközeinek értéke 4968 eFt, mely a következő tételekből tevődik össze:
  • forgóeszközök: 4.968 eFt
Források összetétele
A források összege kizárólag a saját tőkéből áll, melynek értéke 4.968 eFt.

Eredménykimutatás
A közhasznúsági tevékenység 2012 évi eredménye -2148 eFt.