BEJELENTKEZÉS
18472462913356906 statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:
Második Esély Kiemelkedően Közhasznú Magánalapítvány

Az egyéb szervezet címe:
6724 Szeged, Rókusi krt. 26. IV/10.
 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 31165   28818
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 31165   28818
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás      
4. a. alapítótól      
5. b. központi költségvetéstől      
6. c. helyi önkormányzattól      
7. d. társadalombiztosítótól      
8. e. egyéb      
9. f. továbbutalási céllal kapott 30930   28697
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás      
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      
12. 4. Tagdíjból származó bevétel      
13. 5. Egyéb bevétel 235   121
14. B. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
15. II.Vállalkozási tevékenység bevétele      
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek      
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
18. C. Tényleges bevételek      
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 16789   27893
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 16789   27893
22. Ebből: továbbutalt támogatás 15668   27893
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások      
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai      
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
28. 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
29. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások      
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      


 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 14376   925
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 14376   925
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye      
34. H. Nem pénzben realizált eredmény      
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye      
37. I. Adózás előtti eredmény 14376   925
38. J. Fizetendő társasági adó 0   0
39. K. Tárgyévi eredmény 14376   925
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 14376   925
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye      
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások      
43. 1. Bérköltség      
44. ebből: -megbízási díja      
45. -tiszteletdíjak      
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések      
47. 3. Bérjárulékok      
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 372   463
49. C. Értékcsökkenési leírás 46   46
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 703   884
51. E. A szervezett által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 15668   26500
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 211   92


 
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök 76   30
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök 76   30
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. B. Forgóeszközök 16483   17656
6. I. Készletek      
7. II. Követelések      
8. III. Értékpapírok      
9. IV. Pénzeszközök 16483   17656
10. Eszközök összesen      
11. C. Saját tőke      
12. I. Induló tőke/jegyzett tőke      
13. II. Tőkeváltozás/eredmény      
14. III. Lekötött tartalék      
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)      
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
17. D. Tartalék      
18. E. Céltartalékok      
19. F. Kötelezettségek (20.,21. sorok)      
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek      
22. Források (passzívák) összesen      

Keltezés: Szeged, 2009. március 13.