BEJELENTKEZÉS
Alapítvány
Második Esély Alapítvány

A Második Esély Kiemelkedően Közhasznú Magánalapítvány azért jött létre, hogy tevékenységével hozzájáruljon a nem tanköteles korú fiatalok és felnőttek iskolázottsági szintjének emeléséhez, így segítve a munkaerő piaci igényekhez igazodó szakmaváltások megvalósítását.

Küldetésünk

Az Európai Unió szellemiségének megfelelő, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek, lehetőségeinek megteremtése. A tankötelezettségen kívüli korú fiatalok, felnőttek iskolázottsági hiányának pótlása, ismereteinek továbbfejlesztése, a munkába állást elősegítő ismeretek, tudások közvetítése, a képzettségi szint emelése.

Az alapítvány alapítói és a kuratórium kéri mindazokat, akik a kitűzött célokkal egyetértenek, hogy adójuk 1%-ával segítsék azok megvalósulását.

Második Esély Kiemelkedően Közhasznú Magánalapítvány

Cím: 6724 Szeged, Rókusi krt. 26. 4/10.
Adószám: 18472462 - 1 - 06
Számlaszám: OTP Bank 11735005 - 20512637

Kuratórium

Kuratórium elnöke: Guba János
Telefonszám: (62)494-516
Mobil: (30)558-6361
Levélcím: 6724 Szeged, Rókusi krt. 26. 4/10.
E-mail: gubaj964@gmail.com

Tisztelettel köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat.

Az Alapítvány kuratóriuma

Alapítványunk az 1997. évi CLVI. törvény szabályai szerint kiemelten közhasznú szervezetnek minősül. Erre figyelemmel a Kuratórium fontosnak látja az alapítvány működősét érintően a lehető legnagyobb nyilvánosság megvalósítását.