BEJELENTKEZÉS
I. Az alapítvány bemutatása
Az alapítványt 2003. december 01. napján alapította két belföldi magánszemély 50e-50e Ft hozzájárulással. A bejegyzésre 2004. 02. 02. napján került sor. A kiemelkedően közhasznú besorolást az alapítvány szintén 2004-ben kapta meg. Az alapítvány célja: az Európai Unió szellemiségének megfelelő, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek, lehetőségeinek megteremtése. A tankötelezettségen kívüli korú fiatalok, felnőttek iskolázottsági hiányainak pótlása, ismereteinek továbbfejlesztése, a munkába állást elősegítő ismeretek, tudások közvetítése, a képzettségi szint emelése. Ezen elvek figyelembevételével az alapítvány a Forrás Felnőttoktatási Gimnázium fenntartója.

II. Támogatások, bevételek kimutatása
Az alapítvány legfőbb bevételi forrását 2006-ban is állami normatíva jelentette, melynek összege: 35.960 eFt. Eleget téve törvényi kötelezettségének, 2006-ban 35.200 eFt-ot utalt át az általa fenntartott Forrás Felnőttoktatási Gimnázium számára, annak működési költségeinek fedezetére. Az alapítványnak egyéb támogatása az alábbiak voltak:
  • alapítványi támogatás: 200 eFt, melyet két gazdasági társaság adományozott
  • APEH által kiutalt SZJA 1%: 150 eFt
Egyéb bevétel: a bankszámlán jóváírt kamat: 29 eFt.

III. Ráfordítások
Az alapítvány költségeinek, ráfordításainak összege - az átutalt normatíván felül - 245 eFt, mely bankköltségből, irodaszer-nyomtatvány vásárlásból és értékcsökkenési leírásból tevődik össze.

IV. Személyi jellegű kifizetések
Az alapítványnak 2006. évben személyi jellegű kifizetése nem volt.

V. Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek
Az alapítvány eszközeinek értéke 2039 eFt, mely a következő tételekből tevődik össze:
  • befektetett eszközök: 122 eFt
  • forgóeszközök: 1917 eFt
Források összetétele
A források összege kizárólag a saját tőkéből áll, melynek értéke 2039 eFt

Eredménykimutatás
A közhasznúsági tevékenység 2006 évi eredménye 894 eFt

Szeged, 2007. május 15.