BEJELENTKEZÉS
1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
 
Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja
Időpontja Megnevezése
Magyar Államkincstár 01.13 2.386 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 02.06 2.386 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 03.09 2.386 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 04.10 2.386 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 05.08 3.066 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 06.10 2.556 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 07.10 2.556 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 08.10 2.556 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 09.10 2.556 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 10.09 2.556 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 11.10 2.556 Közoktatási Intézmény fenntartása
Magyar Államkincstár 12.10 3.446 Közoktatási Intézmény fenntartása

2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
 
Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megj.
% Ft
+ - + -
Saját tőke (összesen) 17686 5637   314   -12049  
Induló tőke 100 100          
Induló tőke
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             
Tőkeváltozás              
Tőkeváltozás
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
- közhasznú tev. t. évi vesztesége
- vállalkozási tev. t. évi vesztesége
- egyéb
             
Tárgyévi eredmény 925 -12036   1301   12961  
Tárgyévi eredmény
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             

3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege
Előző évi Tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen 26.500 43.100
- ebből adóköteles    
- ebből adómentes 26.500 43.100

4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
 
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás mértéke
1. Központi költségvetési szerv Közoktatási intézmény fenntartása 31.395
2. Elkülönített állami pénzalap    
3. Helyi önkormányzat és szervei    
4. Kisebbségi települési önkormányzat    
5. Települési önkormányzat társulása    
6. Külföldi adományozó szerv
(Renovabis)
   
7. Magánszemély    
8. Egyéni vállalkozó    
9. Jogi személyiségű gazd. társaság    
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság    
11. Közhasznú szervezet    
12. SZJA 1% Közoktatási intézmény fenntartása 134
13. Egyéb (jóváírt kamat) Közoktatási intézmény fenntartása 33
Összesen   31.562

5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
Előző évi Tárgyévi % eFT
1.Cél szerinti kifizetések
munkabérek
tiszteletdíjak, megbíz. díjak
- -    
2. Természetbeni juttatások - -    
3. Értékpapír juttatások - -    
6. Adott kölcsönök - -    
7. Egyéb juttatások - -    
Összesen - -    

Szeged, 2010. január 25.