BEJELENTKEZÉS
1) KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
 
Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel összege
Időpontja Megnevezése Előző évi Tárgyévi
Magyar Államkincstár 01.10 2512 Közoktatási Intézmény fenntartása 1026 500 2014
Magyar Államkincstár 02.09 2794 Közoktatási Intézmény fenntartása   3800 1008
Magyar Államkincstár 03.09 2653 Közoktatási Intézmény fenntartása   1800 1861
Magyar Államkincstár 04.11 2653 Közoktatási Intézmény fenntartása   600 3194
Magyar Államkincstár 05.09 1693 Közoktatási Intézmény fenntartása   1300 4307
Magyar Államkincstár 06.07 2413 Közoktatási Intézmény fenntartása   6000 720
Magyar Államkincstár 07.06 2413 Közoktatási Intézmény fenntartása   0 3133
Magyar Államkincstár 08.08 2413 Közoktatási Intézmény fenntartása   400 5146
Magyar Államkincstár 09.12 2413 Közoktatási Intézmény fenntartása   1000 6559
Magyar Államkincstár 10.10 2413 Közoktatási Intézmény fenntartása   1800 7172
Magyar Államkincstár 11.10 4501 Közoktatási Intézmény fenntartása   2000 9673
Magyar Államkincstár 12.14 3109 Közoktatási Intézmény fenntartása   12000 782

2) KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
 
Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megj.
% Ft
+ - + -
Saját tőke (összesen) 1.300 973   15   327  
Induló tőke 100 100          
Induló tőke
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             
Tőkeváltozás              
Tőkeváltozás
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
- közhasznú tev. t. évi vesztesége
- vállalkozási tev. t. évi vesztesége
- egyéb
             
Tárgyévi eredmény 1.200 -368   32   1586  
Tárgyévi eredmény
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
             

3) KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege
Előző évi Tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen 9.000 32.226
- ebből adóköteles    
- ebből adómentes 9.000 32.226

4) KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
 
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás mértéke
1. Központi költségvetési szerv Közoktatási intézmény fenntartása 31.982
2. Elkülönített állami pénzalap    
3. Helyi önkormányzat és szervei    
4. Kisebbségi települési önkormányzat    
5. Települési önkormányzat társulása    
6. Külföldi adományozó szerv
(Renovabis)
   
7. Magánszemély    
8. Egyéni vállalkozó    
9. Jogi személyiségű gazd. társaság    
10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság    
11. Közhasznú szervezet    
12. SZJA 1%    
13. Egyéb (jóváírt kamat)    
Összesen   31.982

5) KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
 
Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
Előző évi Tárgyévi % eFT
1.Cél szerinti kifizetések
munkabérek
tiszteletdíjak, megbíz. díjak
- -    
2. Természetbeni juttatások - -    
3. Értékpapír juttatások - -    
6. Adott kölcsönök - -    
7. Egyéb juttatások - -    
Összesen - -    

Szeged, 2006. május 30.